Consultancy

System Health Check

 
Binnen Asset- intensieve organisaties worden software systemen zoals Enterprise Recource Planning (ERP), Enterprise Asset Management (EAM), Computerized Maintenance Management Systems (CMMS)  ingezet. Deze software systemen dienen verschillende doelen in organisaties. Om er twee te noemen: er wordt informatie opgeslagen en ook worden werkprocessen ondersteund. Het tweede doel hoort te leiden tot efficiënter werken. Een software systeem moet mensen in organisaties helpen bij het eenvoudiger en sneller uitvoeren van hun taken. Maar gebeurd dit ook?
​​
​Helaas zien we in veel gevallen dat dit niet zo is. Dit kan vele oorzaken hebben. De oorspronkelijke implementatie is niet goed of volledig geweest. Het systeem is niet onderhouden. Een gebrek aan training / kennis van het systeem verhoogd de kans op fouten. Allemaal oorzaken die zorgen dat systemen niet meer voor je werken maar een belasting gaan vormen. Zonde!

Met onze System Health Check lopen we stapsgewijs door het software systeem heen en leggen dit naast de organisatie. Dit geeft een mooi totaal beeld van het gezondheid van de systemen in combinatie met de organisatie. Met concrete verbeteracties weet je waar je kunt verbeteren om systemen weer voor je te laten werken!

Wij werken hierin intensief samen met NRX AssetHub

ONZE AANPAK

  1. Systeem analyse: we voeren een analyse uit op uw huidige systeem en kijken naar technische functionaliteit, praktische functionaliteit, configuratie en gebruiksvriendelijkheid
  2. Kwaliteit van de aanwezige data; in hoeverre is de huidige data correct en/of volledig, ofwel de integriteit van uw data.
  3. Interviews: we kijken altijd naar de combinatie van mens – proces – techniek. Hoe ervaren de gebruikers het systeem?
  4. Bevindingen: onze resultaten zullen aan u worden gepresenteerd. Indien wenselijk kan daar een advies aan toegevoegd worden.​

HET RESULTAAT

​Concrete verbeteracties vanuit de System Health Check:

  • Toegepaste techniek,  welke mogelijkheden / alternatieven zijn er?
  • Ingebouwde functionaliteit, wat is al aanwezig, wat kunnen we er mee en hoe kunnen we dit optimaal benutten?
  • Competenties om het systeem te gebruiken, is er training of coaching nodig?
  • Systeem content en consistentie, is de kwaliteit van de content voldoende en is het systeem duurzaam genoeg op de lange termijn?