Training

PrOpel

 Welke eisen stelt u aan uw productie- en onderhoudsmedewerkers? En in hoeverre zijn die anders dan pakweg 10 jaar geleden? Uw productieomgeving ziet er naar alle waarschijnlijkheid heel anders uit dan een decennia terug. De transitie in de sector vraagt om andere vaardigheden van uw werknemers. Investeren in die medewerkers (zowel inhoudelijk als op soft skills) kan weleens de sleutel zijn om nú en in de toekomst een concurrentievoordeel te hebben (en houden).

Zorg voor de beste medewerkers door oprechte aandacht, voldoende uitdaging en het belonen van goed werk.

De rol van de productie- en onderhoudsmedewerker is veranderd. Er wordt inhoudelijk meer van hen verwacht. En daar komt bij dat er ook op het gebied van coaching, leiderschap en communicatie meer van hen gevraagd wordt.
Tel daar de krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende vraag naar goede mensen bij op en het is duidelijk dat nú investeren in goede medewerkers belangrijker is dan ooit. Uw medewerkers zijn cruciaal voor de continuïteit van het bedrijf.

Catch 22 heeft in samenwerking een programma ontwikkeld dat al 10 jaar succesvol wordt ingezet in diverse organisaties. Dit programma is erop gericht om productie- en onderhoudsmedewerkers zodanig te scholen dat zij zich niet alleen erkend en herkend voelen, maar dat zij ook klaar zijn voor de toekomst. Maak kennis met PrOpel.

In een periode van 6 maanden worden door het bedrijf aangedragen medewerkers geschoold middels een combinatie van training en learning on the job. We werken alleen met trainers met kennis van de productieomgeving en de sector waarin u en uw mensen werkzaam zijn.

Programmaniveaus
PrOpel A: Voor deelnemers die vanuit hun (uitvoerende) rol opdrachten geven, begeleiden en toezicht houden bij de uitvoering van werkzaamheden.
PrOpel B: Voor deelnemers die vanuit een (toekomstige) operationele verantwoordelijkheid groepen en individuen aansturen. Deelnemers hebben geen of nauwelijks hiërarchische relatie met diegene die zij aansturen.
PrOpel C: Voor deelnemers die vanuit een leidinggevende rol en tactische positie binnen de organisatie de verantwoordelijkheid hebben en leidinggeven aan operationele groepen en individuen.
PrOpeL D: Voor deelnemers die vanuit het hogere strategisch management een seniorfunctie vervullen.